ALT_LOGO
ALT_BLOGALT_NOVINKY

Společné rysy SEO a PPC

 

Ačkoliv optimalizace (SEO) a PPC reklamy často působí dojmem, že proti sobě bojují, dochází již k prozření a pochopení. Ptáte se pochopení čeho? Odpovědí je synergie. Tyto dvě strany jedné mince k sobě totiž patří, i když to zatím pochopil poměrně malý počet marketingových týmů. Optimalizace totiž není o nic důležitější než PPC reklama a naopak. Je poměrně zažitou perspektivou, že tyto dvě položky mezi sebou soutěží o kapitál určený na marketing. Je však důležité myslet na to, že spolu také mohou efektivně kooperovat a značně tím zvýšit efektivitu.


Výhodou je, že pro oba nástroje jsou využívána jednotná vstupní data. Díky tomu lze efektivně plánovat online marketing a zároveň strategicky vykrývat výpadky v SERP. Samozřejmě z toho také vyplývá úspora času, sjednocení obsahové strategie webu a tím pádem nižší náklady. Z hlediska strategie je výhodou, že optimalizace stránek se aplikuje dlouhodobě a vývoj trvá určitý čas, zatímco PPC reklama je rychle a pružně aplikovatelná. PPC je tedy ideální pro rychlý start, vykrytí výpadků na SERP, atd.


Samozřejmou výhodou synergie obou nástrojů je mnohem důkladnější a přesnější analýza získaných dat, podstatně širší pokrytí klíčových slov (brandových, nebrandových) nebo možnost zasáhnout i mimo SERP prostřednictvím obsahové reklamy.


Z určitého hlediska jsou PPC reklamy přínosem hlavně pro testování, protože umožňují lepší pochopení cílové skupiny, přesnější testování Call-To-Action frází použitelných následně jako Title a Description stránky a přesněji určí slabé stránky webu. Adwords skóre kvality nám napoví, které stránky potřebují kvalitnější optimalizaci stránek (SEO) a také jsme schopni neustále rozvíjet množství a kvalitu klíčových slov splňujících požadovaný cíl – vysokou návštěvnost, nárůst konverzí, atd.


Spojením nástrojů a kvalitní komunikací specialistů na oba obory můžeme dosáhnout velmi efektivního a silného útoku na konkurenci a založit silný brand. Prakticky je možné pokrýt značnou část SERP vlastní značkou a vytěsnit tak konkurenci. Investice do obou možností tedy jistě stojí za zvážení.


Autor: redakce
26.04.2013